Acer ferrítico Ferralla


Consistirà en sòlids i retalls nets d'acer ferrític tipus 430. Els detalls de la descripció física, classificació, anàlisis addicionals i preparació, s'han d'acordar entre comprador i venedor.


Имя: Acer ferrítico Ferralla
Другие деноминации по стране:
семья: Нержавеющая сталь
Родной город:
ISRI код: No disponible
Минимальный объем покупки: 10 тонн
Минимальный объем продаж: 10 тонн
Объем купли-продажи: