Acer ferrítico Ferralla


Consistirà en sòlids i retalls nets d'acer ferrític tipus 430. Els detalls de la descripció física, classificació, anàlisis addicionals i preparació, s'han d'acordar entre comprador i venedor.


nome: Acer ferrítico Ferralla
Altre denominazioni in base al Paese:
Famiglia: Acciaio inossidabile
Città natale:
Codice ISRI: No disponible
Volume minimo di acquisto: 10 toneladas
Volume minimo di vendita: 10 toneladas
Ambito di acquisto e vendita: