Plom Bateria Ferralla

Rains


Han de ser acumuladors d'arrencada i encesa d'Automòbils, camions, etc. Les caixes han de ser de plàstic o baquelita i han de ser completes. El material que no va seguir de plom no és acceptable (níquel-cadmi, etc.). Els acumuladors en parts, esquerdats o trencats, sense tapa, sense el contingut de líquid, i QUALSEVOL variació a les Especificacions, quedin subjectes a un acordar especial. Els acumuladors d'arrossegada (carretons) i a els industrials seran acceptats per mutu acordar. Abans de la bena S'HAN de revisar els Especificacions de Càrrega i legislació Vigent corresponent a l'Enviament, amb el comprador.


Nom: Plom Bateria Ferralla
Altres denominacions segons País:
família: plom
procedència: Automòbils i altres vehicles de motor.
Codi ISRI: Rains
Volum mínim de compra: 10 tones
Volum mínim de venda: 10 tones
Àmbit de compra i venda: