Metalls Pesats FerrallaNom: Metalls Pesats Ferralla
Altres denominacions segons País:
família: Diversos
procedència:
Codi ISRI: No disponible
Volum mínim de compra: 10 tones
Volum mínim de venda: 10 tones
Àmbit de compra i venda: