Equips Informàtica I Telecomunicacions (Línia Gris)


Consistirà en ferralla electrònica procedent de la línia grisa d'equips d'informàtica i telecomunicacions, la qual inclou els tipus d'aparells següents: procés de dades centralitzades, grans ordinadors, miniordinadors, unitats d'impressió, sistemes informàtics personals, ordinadors personals, ordinadors portàtils, notebook , notepad, impressores, copiadores, màquina d'escriure elèctrica, calculadores, aparells per a la recollida, emmagatzematge, processament, presentació o comunicació d'informació, sistemes i terminals d'usuari, terminals de fax, de tèlex, telèfons fixos, telèfons sense fil, cel·lulars, contestador automàtic i altres productes o aparells de transmissió de so, imatges o altra informació per telecomunicació.


Nom: Equips Informàtica I Telecomunicacions (Línia Gris)
Altres denominacions segons País: Línea Gris.
família: RAEE
procedència: Consum i industrial
Codi ISRI: No disponible
Volum mínim de compra: tones
Volum mínim de venda: tones
Àmbit de compra i venda: