aparells Metges


Aparells mèdics (excepte tots els productes implantats i infectats). Consistirà en Ferralla electrònica procedent dels tipus d'aparells següents: Aparells de radioteràpia, Cardiologia, Diàlisi Ventiladors pulmonars, Medicina nuclear, Aparells de laboratori per a diagnòstic in vitro, Analitzadors, Congeladors Proves de fertilització, Altres aparells per detectar, prevenir, supervisar, tractar o alleujar malalties, lesions o discapacitats.


Nom: aparells Metges
Altres denominacions segons País: Aparatos médicos
família: RAEE
procedència: Consum i industrial
Codi ISRI: No disponible
Volum mínim de compra: tones
Volum mínim de venda: tones
Àmbit de compra i venda: