Aparells d'EnllumenatNom: Aparells d'Enllumenat
Altres denominacions segons País: Aparatos de Alumbrado
família: RAEE
procedència: Consum i industrial
Codi ISRI: No disponible
Volum mínim de compra: tones
Volum mínim de venda: tones
Àmbit de compra i venda: