Alumini Retall Sèrie 5083 Ferralla

Tooth


Consistirà en retalls d'alumini laminat nou, neta, sense Revestiment ni pintura, Únicament de la sèrie 5083, lliure de bruticia I ALTRES Matèries estranyes. El total de Greix i oli no ha de sobrepassar l'1%.


Nom: Alumini Retall Sèrie 5083 Ferralla
Altres denominacions segons País:
família: Alumini
procedència: Fabricació de línies blanques (electrodomèstics). Radiadors i intercanviadors de calor (no procedents de fosa). Estampació d'envasos i contenidors alimentaris (gruix mínim de 0,2 mm). Altres sèries d'aliatges fora de norma i procedents de línies de fabricació queden subjectes a previ acord. Retall procedent de laminació pintat o lacat. No s'admeten peces foses encara que quedin dins d'especificació en composició. Fabricació de línies blanques (electrodomèstics) usat i / o revestit amb plàstic (observant el percentatge màxim permès de material estrany d'un 2%). Xapa de gasolineres. Cartoles de camió procedents d'extrusió. Estampació d'envasos i contenidors alimentaris. Desballestament de façanes i lluminàries, elements diversos de construcció ... Altres sèries i aliatges fora de norma i procedents de línies de fabricació queden subjectes a previ acord. Retallada nou pintat lacat. Xapa de teulada (sense material estrany).
Codi ISRI: Tooth
Volum mínim de compra: 10 tones
Volum mínim de venda: 10 tones
Àmbit de compra i venda: