Aluminum Scrap 2nd Scrap

Taint Tabor


Shall consist of clean old alloy aluminum sheet and sheet utensil scrap of two or more alloys, free of 7000 alloy series, foil, venetian blinds, castings, hair wire, screen wire, food or beverage containers, pie plates, hub caps, radiator shells, airplane sheet foil, oil cans, bottle caps, plastic, dirt, and other foreign substances. Oil and grease not to total more than 1 %. Up to 10°,6 painted sheet, sid­ing, and awnings permitted.


Nom: Aluminum Scrap 2nd Scrap
Altres denominacions segons País:
família: Alumini
procedència: Retall procedent de laminació pintat o lacat. No s'admeten peces foses encara que quedin dins d'especificació en composició. Fabricació de línies blanques (electrodomèstics) usat i / o revestit amb plàstic (observant el percentatge màxim permès de material estrany d'un 2%). Xapa de gasolineres. Cartoles de camió procedents d'extrusió. Estampació d'envasos i contenidors alimentaris. Desballestament de façanes i lluminàries, elements diversos de construcció ... Altres sèries i aliatges fora de norma i procedents de línies de fabricació queden subjectes a previ acord. Retallada nou pintat lacat. Xapa de teulada (sense material estrany).
Codi ISRI: Taint Tabor
Volum mínim de compra: 10 tones
Volum mínim de venda: 10 tones
Àmbit de compra i venda: