Alumini Perfil Sense Lacar 6063 Ferralla


Consistirà en ferralla de Perfils d'alumini, net, sense Revestiment ni pintura (anonitzat és acceptat), Únicament de la sèrie 6063, lliure de ferro no aliat, d'Altres aliatges d'alumini, Altres metalls, aixi com Matèries estranyes.


Nom: Alumini Perfil Sense Lacar 6063 Ferralla
Altres denominacions segons País: Alumino Ventana, Perfilaria, Perfilería,
família: Alumini
procedència: Tallers d'extrusió, procedent de la producció de perfils de fusteria metàl·lica o plantes d'anoditzats. Ferralla nova. Ferralla usada procedent de l'desballestament i usos previs per a construcció o similar.
Codi ISRI: No disponible
Volum mínim de compra: 10 tones
Volum mínim de venda: 10 tones
Àmbit de compra i venda: