Alumini Perfil lacat 6063 Fe Ferralla


Consistirà en ferralla de Perfils d'alumini, net, amb o sense Revestiment de pintura, Únicament de la sèrie 6063, ferro no aliat 1% Maxim, d'Altres aliatges d'alumini, Altres metalls, aixi com Matèries estranyes.


Nom: Alumini Perfil lacat 6063 Fe Ferralla
Altres denominacions segons País:
família: Alumini
procedència: Tallers d'extrusió, procedent de la producció de perfils de fusteria metàl·lica o plantes d'anoditzats. Ferralla nova. Ferralla usada procedent de l'desballestament i usos previs per a construcció o similar.
Codi ISRI: No disponible
Volum mínim de compra: 10 tones
Volum mínim de venda: 10 tones
Àmbit de compra i venda: