Alumini Litografia Ferralla

Tablet


Consistirà en ferralla de planxes d'alumini procedents de la impressió litogràfica. Han de ser aliatges 1100 i/o 3003, lliures de paper, plàstic, làmines excessivament entintades i qualsevol altre contaminant o material estrany.


Nom: Alumini Litografia Ferralla
Altres denominacions segons País:
família: Alumini
procedència: Recuperació de tallers d'impremta
Codi ISRI: Tablet
Volum mínim de compra: 10 tones
Volum mínim de venda: 10 tones
Àmbit de compra i venda: