El projecte WEEE-Traci se situa per sobre de les 20.000 tones de RAEE gestionades amb traçabilitat integral

Des dels seus inicis, fa tan sols tres anys, el Projecte d'Eco-Innovació WEEE-Traci, liderat per la Fundació Ecolec, ha gestionat amb traçabilitat integral més de 20.000 tones de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Un sistema en plena fase de desplegament, que va ser pensat per augmentar la quantitat de «residus electrònics» gestionats, seguir el seu itinerari en tot moment i evitar fugues a circuits paral·lels no controlats o il·legals.
Un sistema que, a més de controlar la gestió de RAEE, garantir-ne el seguiment i monitoritzar els fluxos, redueix notablement la tramitació i documentació administrativa relacionada als processos de reciclatge de l'RAEE. El Projecte WEEE-Traci, elegit l'1 de març de 2011 per l'Agència Executiva per a la Competitivitat i la Innovació Europea (EACI) es prolongarà fins al juliol de 2014. Una iniciativa, liderada per Ecolec i MCCTELECOM com a proveïdor de la solució tecnològica, es basa en les últimes tecnologies (etiquetatge i identificació per radiofreqüència, geolocalització i fins i tot gravació en vídeo) per millorar el control dels residus d'aparells elèctrics i electrònics i suportar els requeriments de la UE en vistes a augmentar els taxes de recollida i de reutilització, reciclat i valorització.
A l'octubre de 2012, el llavors projecte pilot ja va gestionar les seves primeres mil unitats totalment traçades. Un any més tard, el 2013, es va arribar a les 10.000 tones i ara, transcorreguts sis mesos des d'aquesta marca, s'han sobrepassat les 20.000 tones de residus d'aparells elèctrics i electrònics gestionats amb aquest innovador sistema que controla el RAEE des del lloc on apareix en la cadena de gestió de la Fundació Ecolec fins que es produeix el seu reciclatge.
Actualment es troba en el període de desplegament de la solució en la cadena de logística inversa de Ecolec, que compta amb 79 punts de recollida, 25 operadors logístics i 59 plantes de tractament, quantitats superiors a les inicialment compromeses.
WEEE-Traci pretén complir dos objectius; el primer, mediambiental, amb un augment de l'39% en el reciclatge controlat; una reducció de l'34% en emissions de CO2 (com a resultat de les millores en el reciclatge i la logística); i un altre descens, la d'emissions CFC, en aquest cas de l'12%; el segon dels fins està marcat per un retorn de la inversió estimat en tres anys; una reducció de l'5% en costos, minimitzar el frau, i la seva gran capacitat de replicabilitat.
Sobre el projecte WEEE-Traci
El Projecte WEEE-Traci va ser seleccionat el 2011 per AECI, l'Agència Executiva per a la Competitivitat i la Innovació de la Comissió Europea, dins del seu Programa CIP-Eco-Innovació (una iniciativa que contribueix al fet que productes, processos o idees innovadores que presenten avantatges mediambientals i protegeixen el medi ambient siguin solucions aplicables en condicions reals per a la seva translació a l'mercat). Aquesta iniciativa permet no només que la Unió Europea assoleixi els seus reptes mediambientals sinó que fomenta la competitivitat de la indústria i el desenvolupament econòmic.

RibaFarre


Sobre Nosaltres

Estem especialitzats en el tractament de productes de consum fora d'ús, així com en la gestió integral de residus industrials i en la recuperació de ferralles en general. Cobrir amb garanties les necessitats de subministrament dels nostres clients i prestar serveis de gestió de residus a empreses amb la màxima eficiència en qualsevol punt geogràfic de la Península Ibèrica.

Amèrica Llatina

Espanya