Augmenta el reciclatge de plàstic però cau el d'electrodomèstics

PA El reciclatge d'envasos de plàstic a la ciutat d'Alacant va multiplicar en 2012 la seva xifra per tres respecte a l'any anterior, a el passar d'1,4 a 4,16 tones. L'empresa adjudicatària de el servei de neteja, Inusa, va gestionar l'any passat més de 2.600 tones de residus especials dipositats pels veïns, 6,46% més que el 2011.

Tot i aquest lleuger increment, expliquen des Inusa, la crisi ha fet que baixessin considerablement les tones d'electrodomèstics usats que s'han dut a l'ecoparc i ecopunts o han estat retirades pel servei de recollida d'estris.

El 2012 els veïns van portar a l'ecoparc més de 27 tones d'aparells electrònics enfront de les gairebé 45 de 2011. El descens més significatiu es va produir en els petits aparells elèctrics i electrònics.

A més s'ha recollit menys quantitat de determinats materials com tubs fluorescents, ferralla o olis d'automoció i maquinària; tots ells amb possibilitat d'obtenir guany en el mercat.

RibaFarre


Sobre Nosaltres

Estem especialitzats en el tractament de productes de consum fora d'ús, així com en la gestió integral de residus industrials i en la recuperació de ferralles en general. Cobrir amb garanties les necessitats de subministrament dels nostres clients i prestar serveis de gestió de residus a empreses amb la màxima eficiència en qualsevol punt geogràfic de la Península Ibèrica.

Amèrica Llatina

Espanya